Nasze inwestycje

SPV Radecznica

Projekt inwestycyjny z obszaru odnawialnych źródeł energii i zautomatyzowanego rolnictwa.

Proces zbierania inwestorów zamknięty. Projekt w fazie przygotowania realizacji inwestycyjnej.

Miejsce realizacji inwestycji: powiat zamojski.

Przewidywany termin zakończenia realizacji: 2022 r.

Osoba odpowiedzialna Jacek K.