Polityka prywatności

Definicje

a. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności;

b. Użytkownik: każdy użytkownik Serwisu;

c. Osoba odpowiedzialna: Okeanos, ul. Gościnna 9/5, 20-532 Lublin, office@okeanos.pl, +48 600 372 352;

d. Strona internetowa: strona internetowa pod adresem www.okeanos.pl.

1. Ogólne

1.1 Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe swoich Użytkowników.

1.2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to imię i nazwisko, adres (e-mail) oraz numer telefonu.


2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 Administrator zbiera dane osobowe od Użytkownika, gdy dany Użytkownik przekazał te dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Serwisu [np. Poprzez kontakt z prośbą o udzielenie informacji o usługach lub produktach Administratora, złożenie zamówienia u Administratora lub poprzez Użytkownik zapisał się do newslettera Strony Odpowiedzialnej].

2.1.1 Administrator wykorzystuje te dane osobowe w celu, w jakim Użytkownik przekazał dane osobowe Administratorowi:

2.1.2 Jeżeli Użytkownik zażąda od Administratora informacji o usługach i produktach, Administrator przetwarza dane osobowe w celu spełnienia tego żądania.

2.2 Jeżeli Użytkownik zapisał się do newslettera, Strona Odpowiedzialna wykorzysta dane osobowe w celu przesyłania newslettera Użytkownikowi.

2.3 Ponadto Administrator może wykorzystywać dane osobowe do informowania swoich Użytkowników o produktach lub usługach Administratora, które mogą być interesujące dla danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się temu, może skontaktować się z +48 600 372 352.


3. Przekazywanie osobom trzecim

3.1 Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników podmiotom trzecim, chyba że:

3.1.1 przekazanie następuje do podmiotu przetwarzającego zaangażowanego przez Administratora w celach wymienionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, z którym to przetwarzającym Administrator zawarł umowę, która technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w odniesieniu do wykonywać operacje przetwarzania; lub

3.1.2 Administrator jest prawnie zobowiązany do przekazania danych osobowych właściwym organom.


4. Pliki cookies

4.1 Okeanos.pl wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji funkcjonalności niektórych stron serwisu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze odwiedzającego przez stronę internetową. W takim pliku cookie przechowywane są informacje, takie jak określone preferencje odwiedzającego. W rezultacie Okeanos może jeszcze lepiej służyć odwiedzającemu podczas kolejnej wizyty.

4.2 Odwiedzający może samodzielnie określić, jak mają być obsługiwane pliki cookie. Może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zezwalała, nie zezwalała lub częściowo zezwalała na korzystanie z plików cookies. W tym drugim przypadku można ustawić, które strony internetowe mogą umieszczać pliki cookie. Będzie to wtedy zabronione dla wszystkich innych witryn internetowych. Ta opcja jest dostępna w większości popularnych nowoczesnych przeglądarek.