Wspólny biznes

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Razem możemy zbudować spółki osiągające szybki wzrost. Naszym atutem jest doświadczenie biznesowe połączone z umiejętnością tworzenia skutecznych kampanii reklamowych w internecie. Potrafimy łączyć nowoczesne technologie, przekładając je na optymalizacje i automatyzacje działań biznesowych. Nowoczesność pozwala nam osiągnąć przewagę rynkową. Posiadamy udziały w ponad 20 spółkach, dzięki czemu mamy dostęp bezpośredni do wykwalifikowanych pracowników. Nie ryzykujemy, korzystamy z doświadczonych zespołów roboczych.

Możliwe
formy
współpracy

Masz pomysł –
szukasz partnera biznesowego

Liczymy że wspólnie możemy zbudować spółki osiągające szybki wzrost połączony z rentownością inwestycji.

SPRAWDŹ

Masz firmę –
nowy wiatr w żagle

Dokapitalizowanie oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań biznesowych i marketingowych w zamian za udziały.

SPRAWDŹ

Spółki w fazie
developerskiej

Inwestycje w budowę spółek z przeznaczeniem na sprzedaż. Jesteśmy otwarci na kolejne wyzwania biznesowe, szczególnie na branże w których za pomocą skutecznych działań reklamowych w Internecie, można osiągnąć szybki wzrost spółki.

SPRAWDŹ

Spółki SPV
– spółki specjalnego przeznaczenia

Special purpose vehicle – SPV, spółki wymagające zaangażowania kapitału od każdej ze stron, wykorzystywane do określonych działań.

SPRAWDŹ

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu.